Supervisor of Master's thesis of Ben Marwa Abdallah

Rezitis, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2015 → …
Examinand
Examination vidMediterranian Agronomic Institute of Chania MAICh
OmfattningInternationell