Supervisor of MD thesis/ Tuomas Kaprio

Myllykangas, L. (Handledare)

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Syventävä opinnäytetyö

  Title of thesis: Tau proteiinin eri muodot yleisissä vanhuusiän tauopatioissa
  Period2010
  ExaminandTuomas Kaprio
  Examination vidHY