Supervisor of medical licentiate thesis

Korhonen, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

LL tutkielma

Title of thesis: Traumatiska upplevelser orsakade av föräldrarnas beteende som riskfaktorer för alkoholmisbruk
Period12 feb 2014
ExaminandJanina Tolkki
Examination vidHelsinki