Supervisor of Melissa Åkerlund's Master's thesis

Hailikari, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2019 → …
Examinand