Supervisor of MSc (Pharm) thesis of Tea Pihlaja

Sikanen, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Development of microreactors for Cytochrome P450 enzyme studies
Periodjan 2017jun 2017
Examinand
Examination vidAvdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi