Supervisor of M.Sc. student: Samuli Auno

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20152016
Examinand
Examination vid
OmfattningLokal