Supervisor of MSc thesis

Palviainen, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Kantojen korjuun vaikutus maaperän rakenteellisiin ominaisuuksiin (Effects of stump harvesting on the structural properties of forest soil)
Periodmaj 2014jan 2015
ExaminandMikael Marjanen
Examination vidHelsingin yliopisto