Supervisor of MSc thesis

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Title of thesis: Measuring functional connectivity
  Period2007
  ExaminandEvgeniy Meyke
  Examination vid
  • University of Helsinki