Supervisor of MSc thesis

Lehti, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2013
ExaminandRui Li
Examination vidUniversity of Helsinki