Supervisor of MSc thesis in consumer economics

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2017
Examination vid
OmfattningNationell