Supervisor of MSc thesis of Amanda Cardwell

Pellikka, P. (Handledare), Janne Rinne (Handledare), Räsänen, M. T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2017
Examinand
OmfattningInternationell