Supervisor of MSc thesis/Rui Li

  • Pernilla Nandelstadh von (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Novel Intracellular Protein Interactions of Fibroblast Growth Factor Receptor 4
Period20112013
Examination vidUniversity of Helsinki