Supervisor of Olli Matilainen's Doctoral Dissertation

Holmberg, C. I. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Regulation of proteasome activity – the role of insulin/IGF-1 signaling
Period30 maj 2013
ExaminandOlli Matilainen
Examination vidUniversity of Helsinki