Supervisor of PhD candidate Kirsi Simpanen

Vierros, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Military Standards, Standard Bearers and Animal Motifs in the Roman Army
Period2020 → …
Examinand