Supervisor of Ph.D thesis

Helmisaari, H. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2008 - 2011
ExaminandJukka Luiro
Examination vidUniversity of Helsinki