Supervisor of PhD thesis (Alyona Inzhutova)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Title of PhD thesis
Period20102014
Examination vidUniversity of Helsinki