Supervisor of PhD thesis Ching Jian

Salonen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Gut microbiota in metabolic diseases
Periodaug 2016
ExaminandChing Jian
Examination vidUniversity of Helsinki