Supervisor of PhD thesis, Heikki Aisala

Sandell, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Period20152019
Examinand