Supervisor of PhD thesis / Karri Kaivola

Myllykangas, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Co-supervision of PhD thesis
Period2017 → …
Examinand