Supervisor of PhD thesis of Sinikka Sahi

Lavonen, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Sinikka Sahi. 3.5.2019. “Opettajanhuoneen sosiaalieettisen yhteisöllisyyden rakentaminen: Design-tutkimus aineenopettajaopiskelijoiden eettispedagogisesta opiskelusta verkkosimulaation avulla. Helsinki:Unigrafia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5174-2
Period2019
Examinand