Supervisor of PhD thesis (Saleh Ahmadinia)

Palviainen, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20202023
Examinand