Supervisor of PhD thesis / Sara Savola

Myllykangas, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Supervisor of PhD thesis / Sara Savola
Period2020 → …
Examinand