Supervisor of Samu Niskanen's doctoral thesis

Heikkilä, T. (Handledare), Merisalo, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period19982009
ExaminandSamu Niskanen