Supervisor of Tessa Sipilä's M.Sc. thesis

Hovatta, I. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Circadian clock-related genes as candidate genes for anxiety disorders
Period20072008
ExaminandTessa Sipilä
Examination vidUniversity of Helsinki