Supervisor of the Master's thesis

Aitamurto, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period16 jun 2021
Examinand
OmfattningNationell