Supervisor of the Master's thesis of Tuukka Ylönen.

Kontinen, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjan 2020maj 2020
Examinand
OmfattningLokal