Supervisor of the Pro gradu thesis of Jaana Liukkonen which received the highest grade (excellent)

Finne, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1991
ExaminandJaana Liukkonen
Examination vidUniversity of Kuopio