Supervisor of the thesis of advanced studies in medicine of Juha Aalto

Finne, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1992
ExaminandJuha Aalto
Examination vidUniversity of Turku