Handledare av tre pro gradu-avhandlingar i svensk översättning: Laura Brunberg, Nina Hänninen, Ronja Nordman

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018