Handledare av två pro gradu-avhandlingar i svensk översättning (Anna Aarnio-Väisänen, Liisa Lotta Tarvainen) och en avhandling i språkparet finska och engelska/magisterprogrammet i översättning och tolkning (Lotta Tuure)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2019
Examinand