Supervisor of Ville Walta's doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20092014
Examinand