Supervisor: The North in the Old English Orosius

Matti Rissanen (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: The North in the Old English Orosius
Period20002008
ExaminandIrmeli Valtonen
Examination vidU. of Helsinki