Supporting creation and interaction of open content with language technology

Tiedemann, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

PhD project of Niklas Laxström
Period20162020
Examinand
OmfattningLokal