Sustainability (Tidskrift)

Wolff, L. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Review of an article manuscript
Periodjun 2019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2071-1050