Svenskan i Finland 17 (konferenspublikation) (Tidskrift)

Huhtala, A. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review of a manuscript
Periodjan 2018
Typ av tidskriftTidskrift