Svenskan i Finland (Tidskrift)

Nordman, L. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Referentgranskning av manuskript för konferensvolymen för Svenskan i Finland 18
Periodmaj 2019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2489-4338