Swedish University of Agricultural Sciences (Extern organisation)

Helmisaari, H. (Styrelsemedlem)

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Beskrivning

Reviewer of applicants for a professorship
Periodjan 2018 - mar 2018
VidSwedish University of Agricultural Sciences, Sverige
OmfattningInternationell