Sweets day and sugar intake in Finnish children

Korkalo, L. (Handledare), Vepsäläinen, H. (Handledare), Reetta Lehto (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20162018
Examinand