Synthesis of bioactive diterpenoids

Moreira, V. M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodmaj 2015jan 2016
ExaminandGhada Hassan
Examination vidHelsinki