Systematic studies of microencapsulation processes by evaporation of solvent

Moreira, V. M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodsep 2010feb 2011
ExaminandAndreia Trino
Examination vidUniversity of Coimbra