Systematic studies of microencapsulation processes by evaporation of solvent

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodsep. 2010feb. 2011
Examination vidUniversity of Coimbra