Syventävien opintojen (lkt) ohjaaja

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: The use of systemic antimicrobial medication in patients with eating disorders
Period1 nov. 201330 aug. 2014
ExaminandLaura Lukkariniemi
Examination vid
  • Helsingin ylipisto