Syventävien opintojen tutkimusprojektin ohjaus

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Apoptos av endotelceller - en orsak till hyperpermeabilitetsstörningen vid ovariellt hyperstimuleringssyndrom
Periodmaj 2014
ExaminandMaria Jansson
Examination vidHelsingin yliopisto