Syventävien opintojen tutkimusprojektin ohjaus: LK Anne Warma: Second trimester termination of pregnancy due to fetal anomalies

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Second trimester termination of pregnancy due to fetal anomalies
Period2009
ExaminandLK Anne Warma
Examination vid
  • Helsingin yliopisto