Syventävien opintojen tutkimusprojektin ohjaus: LK Kaisa Köhler: The role of amniotic fluid markers in detection of subclinical intra-amniotic infection

Stefanovic, V. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: The role of amniotic fluid markers in detection of subclinical intra-amniotic infection
Period2014
ExaminandLK Kaisa Köhler
Examination vidHelsingin yliopisto