Syventävien opintojen tutkimusprojektin ohjaus: LK Kaisa Kyllönen: Congenital chylothorax - pregnancy course and long-term outcome: case series from Helsinki University Central Hospital 1999-2013

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Congenital chylothorax - pregnancy course and long-term outcome: case series from Helsinki University Central Hospital 1999-2013
Period2013
ExaminandLK Kaisa Kyllönen
Examination vid
  • Helsingin yliopisto