Syventävien opintojen tutkimusprojektin ohjaus: LK Liisa-Lotta Karvonen: Erbs palsy - obstetric risk factors

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Erbs palsy - obstetric risk factors
Period2006
ExaminandLK Liisa-Lotta Karvonen
Examination vid
  • Helsingin yliopisto