Syventävien opintojen tutkimusprojektin ohjaus: LK Mathias Thylin: Manual removal of retained placenta

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Manual removal of retained placenta
Period2010
ExaminandLK Mathias Thylin
Examination vid
  • Helsingin yliopisto