Syventävien opintojen tutkimusprojektin ohjaus: LK Paula Tiittala: Obstetric performance of Somalian immigrants in Hospital Districts of Helsinki and Uusimaa in 2006-2008

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Obstetric performance of Somalian immigrants in Hospital Districts of Helsinki and Uusimaa in 2006-2008
Period2009
ExaminandLK Paula Tiittala
Examination vid
  • Helsingin yliopisto