Syventävien opintojen tutkimusprojektin ohjaus: LK Saara Kirves: Amniotic fluid lamellar body count and phospholipids in fetal lung maturity assessment

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Amniotic fluid lamellar body count and phospholipids in fetal lung maturity assessment
Period2013
ExaminandLK Saara Kirves
Examination vid
  • Helsingin yliopisto