Targeting key survival signaling pathways for the treatment of leukemia

Heckman, C. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period28 sep 2018
ExaminandHeikki Kuusanmäki
Examination vidInstitutet för molekylärmedicin i Finland
OmfattningInternationell